Συμβουλευτική Γονέων / Παιδιών

Η συμβουλευτική γονέων είναι η σταθερή και συνεπής συνάντηση μεταξύ των γονέων και ενός ψυχολόγου, η οποία ως σκοπό έχει την αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς. Ο απώτερος, αλλά βασικός, στόχος είναι να ενδυναμώσει το ρόλο του γονέα, ως συνοδοιπόρο, ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά, να αυτονομηθεί και να ανεξαρτητοποιηθεί, στο βαθμό που του επιτρέπουν οι δυσκολίες του.

Η ολιστική προσέγγιση στο εκάστοτε θέμα, που μπορεί να προκύψει μέσα στην οικογένεια, συμπληρώνεται απόλυτα με το χτίσιμο ουσιαστικής σχέσης και με το παιδί.
Η Ψυχολόγος είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των συναντήσεων και με τους 2 γονείς ή με τον 1 γονέα. Με το πέρας της συνάντησης επισφραγίζει τα ευρήματα και με γραπτές οδηγίες/ προτάσεις.

w

Λογοθεραπεία

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Παροχή ατομικών εποπτειών

Ομάδες παιδιών