Γνωρίστε το επιστημονικό μας Προσωπικό

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σ. ΈΦΗ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Λογοθεραπείας

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Λογοθεραπείας

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Νευροεξελικτική αγωγή μέθοδο BOBATH NDT
Μετεκπαιδευθείσα στις Δυσκολίες Μάθησης και δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής και στη Σχολική Ψυχολογία

Πιστοποιημένη ως προς την χορήγηση των TEACCH, PECS, MAKATON, PALIN PCI, Ανομιλό 4, Αθηνά τεστ και πληθώρας διαγνωστικών εργαλείων και μεθόδων θεραπείας

Συμμετοχή σε Σεμινάρια για δυσχέρειες κατάποσης, άρθρωση/ φωνολογία, αυτισμό, Functional ABA, κ.α.
Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια Λογοθεραπείας

Ενδιαφέροντα

Μουσική
Βιβλία
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Δράσεις

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Επόπτρια λογοθεραπευτών
Αρθρογράφηση σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα
Ομιλήτρια σε ημερίδες, σεμινάρια
Συνεργασία με Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συμμετοχή σε ειδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Α.μ.ε.α
Εθελοντική συμμετοχή στις: εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ή την ημέρα Λογοθεραπείας

ΝΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής: Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα γραπτού και προφορικού λόγου
Βοηθός Εργοθεραπείας

Δράσεις

Σεμινάρια με θέμα: διδακτικές παιδιών με οπτική αναπηρία, το σύστημα ORFF

Συμμετοχή στο 2ο Ιατρικό Συνέδριο, στο 3υ Πανελλήνιο Συνέδρίο Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης

Εθελοντική συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική δράση του έργου της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Ενδιαφέροντα

Βιβλία
Μουσική
Κινηματογράφος

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Εργοθεραπείας
Εκπαιδευθείσα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI)

Συμμετοχή σε Εποπτείες Παιδιατρικής Εργοθεραπείας
Συμμετοχή σε Σεμινάρια για την Δυσγραφία, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, τη μέθοδο TEACCH, Όραση και αυτισμός
Συμμετοχή σε Σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με Ειδική Αγωγή

Πτυχιούχος βοηθός Νοσηλευτή

Δράσεις

Συμμετοχή σε ειδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Α.μ.ε.α
Άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών,
Στο ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, στο ΑΤΤΙΚΟΝ,
Στο ΕΚΑ Υπεύθυνη οργάνωσης και συντονισμού προγράμματος

Ενδιαφέροντα

Ταξίδια
Βιβλία
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛ. ΗΛΙΑΝΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Εργοθεραπείας
Εκπαιδευθείσα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI)
Συμμετοχή σε Εποπτείες Παιδιατρικής Εργοθεραπείας
Συμμετοχή σε Σεμινάρια για την Δυσγραφία, τη μέθοδο TEACCH, τη μέθοδο Functional ABA, Αισθητηριακή Αμυντικότητα και Μουσικοθεραπεία και τις δυσκολίες Σίτισης
Μετεκπαιδευθείσα σε πρόγραμμα Ψυχολογίας
Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια Εργοθεραπείας

Ενδιαφέροντα

Μουσική
Κινηματογράφος
Ταξίδια

Δράσεις

Συμμετοχή σε ειδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Α.μ.ε.α
Άσκηση στο Θριάσειο Νοσοκομείο και στο ΨΝΑ
Κλινική Άσκηση στο Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση η Θεοτόκος

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Λογοθεραπείας
Πτυχιούχος βοηθός βρεφονηπιοκόμου
Κάτοχος Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Εκπαιδευθείσα στην γραφή και ανάγνωση BRAILLE, την Εντατική αλληλεπίδραση
Πιστοποιημένη ως προς την χορήγηση των PECS, MAKATON
Συμμετοχή σε σεμινάρια για Μυολειτουργική αποκατάσταση, Φωνολογικές και Αρθρωτικές διαταραχές, Αυτισμό.
Συμμετοχή σε Ομαδικές εποπτείες Λογοθεραπείας
Συμμετοχή σε Σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την Ειδική αγωγή

Δράσεις

Παράλληλη στήριξη σε μαθητές σχολικής/ προσχολικής ηλικίας
Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών
Εθελοντική δράση στην Ελληνική Εταιρία Πολλαπλής Σκλήρυνσης Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση έρευνας με αναρτημένη προφορική ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοθεραπείας

Ενδιαφέροντα

Βιβλία
Μουσική
Ταξίδια

ΔΑΪΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Ψυχολόγος
Ειδική Παιδαγωγός
Μετεκπαιδευθείσα στις ΄΄Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία΄΄
Μετεκπαιδευθείσα στην ΄΄Διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία΄΄
Μετεκπαιδευθείσα στη Συμβουλευτική ψυχικής υγείας

Ενδιαφέροντα

Θέατρο
Φωτογραφία
Βιβλία

Δράσεις

Χορήγηση των τεστ ευφυΐας (wisc, wais, wppsi)
Συμμετοχή σε ειδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Α.μ.ε.α
Εθελοντισμός σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Α.μ.ε.α
Συμμετοχή σε δομή του ΨΝΘ σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες

w

Λογοθεραπεία

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Παροχή ατομικών εποπτειών

Συμβουλευτική γονέων / παιδιών

Ομάδες παιδιών

Κλείστε Ραντεβού