Ομάδες Παιδιών

Η διαδικασία της ειδικής διαπαιδαγώγησης απευθύνεται και σε ομάδες παιδιών, κοντά στην ηλικία ή με παρεμφερείς δυσκολίες.

Στις ομάδες τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται, έρχονται σε επαφή με οδηγίες και αρχές για ομαδικά παιχνίδια, συμμετοχή σε κοινωνικά σύνολά και κοινωνικοποιούνται μέσα από την πράξη και τον λόγο.
Απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός), γλωσσικές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση, ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες.

Στις συνεδρίες υπάρχει οπτικοποιημένο υλικό, παιχνίδια (επιτραπέζια, ηλεκτρονικά, διαδραστικά, συμβολικά, κ.α. ) και πραγματοποιούνται παιχνίδια ρόλων και βιωματικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες της ομάδας, αλλά και στου κάθε παιδιού ή εφήβου ξεχωριστά.

Τέλος, σημαντικό στόχο αποτελεί η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών, ο οποίος επιτυγχάνεται συνδυαστικά με την οικογένεια, η οποία ενημερώνεται γραπτώς για το σύνολο της πορείας του παιδιού μέσα στην ομάδα.

Οι ομαδούλες έχουν ως επικεφαλής την ψυχολόγο/ ειδική παιδαγωγό και στελεχώνονται επιπρόσθετα από βοηθητικό προσωπικό.

w

Λογοθεραπεία

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Παροχή ατομικών εποπτειών

Συμβουλευτική γονέων/ παιδιών