Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που προωθεί τη δυνατότητα να εκτελεστούν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες έργου, οι οποίες αναπτύσσουν ή/ και βελτιώνουν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων. Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη και ικανοποιητική ζωή, καλή λεπτή κινητικότητα, ολοκληρωμένη πράξη και συντονισμό.
Οι Εργοθεραπευτής βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους, τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια κάποιων λειτουργιών. Επιπλέον ασχολούνται με την συγκέντρωση, την οργάνωση και την αυτοεξυπηρέτηση. Καθώς επίσης και με την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι θεραπευτές εφαρμόζουν θεραπευτικές μεθόδους, στοχευμένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δεξιότητες καθημερινής ζωής των ατόμων.

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία απευθύνεται σε:

• Αναπτυξιακές διαταραχές
• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
• Παρορμητικότητα
• Εγκεφαλική παράλυση (νευρολογικές διαταραχές)
• Νοητική υστέρηση
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Αισθητηριακές διαταραχές

..και πληθώρα λοιπών διαταραχών/ δυσκολιών

w

Λογοθεραπεία

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ομάδες παιδιών

Παροχή ατομικών εποπτειών

Συμβουλευτική γονέων / παιδιών