Μαθησιακές Δυσκολίες

Η αντιμετώπιση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια σύνθετη, και κάποιες φορές μακρόχρονη διαδικασία, η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ανάγνωση, τη γραφή, την αρίθμηση και τη γραπτή έκφραση, να βελτιώσει τις ικανότητες που συνδέονται με τη σχολική μάθηση αλλά και να απαλύνει τις συναισθηματικές δυσκολίες που το συνοδεύουν.

Πρόκειται για παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο με τη χρήση εξειδικευμένου οπτικοποιημένου υλικού, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες και τον ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού, στοχεύει στην κάλυψη των μαθησιακών το δυσκολιών, αλλά και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του. Το παιδί διδάσκεται, κατά περίπτωση, τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και συντονισμού της πληροφορίας που σχετίζεται με τη μάθηση και τις τεχνικές για την γνώση και την κατανόηση για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης, για τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και την οικοδόμηση της γνώσης. Απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, διαταραχή της ανάγνωσης), νοητική καθυστέρηση και διαταραχές της συγκέντρωσης (π.χ. ΔΕΠΥ) ή και σε περιπτώσεις συννοσηρότητας (αυτισμός και δυσλεξία, εγκεφαλική παράλυση και μαθησιακή δυσκολία, κ.α.)

Η συνέπεια στις συνεδρίες σε συνδυασμό με τη συνεργασία γονέα και ειδικού παιδαγωγού οδηγεί στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού, στη βελτίωση της γραφής και της ανάγνωσης, στην καλύτερη συγκέντρωση και σε απόκτηση μεγαλύτερης αυτονομίας στο κομμάτι των σχολικών του καθηκόντων. Επίσης, σχηματίζεται μία καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του και τις ικανότητές του, βελτιώνοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση του.

Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αποτελεί ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και η ψυχολογική υποστήριξη του κάθε παιδιού, η εύρυθμη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον και τους υπόλοιπους θεραπευτές του.

Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αποκατάστασης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης και την πρόληψη συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών.

w

Λογοθεραπεία

Ομάδες παιδιών

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Παροχή ατομικών εποπτειών

Συμβουλευτική γονέων / παιδιών