Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, τη ΄΄διάγνωση΄΄ και την αντιμετώπιση δυσκολιών/ προβλημάτων επικοινωνίας σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Για τον έγκαιρο εντοπισμό ελλειμμάτων στον λόγο και στην ομιλία, στην σίτιση και στην πόση υπεύθυνος θεραπευτής είναι ο λογοθεραπευτής. Η βελτίωση των στοματοκινητικών δεξιοτήτων, η ανεξαρτητοποίηση διαχείρισης υφών στην περιοχή του στόματος, η ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η άρθρωση, η φωνολογία και η πιο εύρυθμη ομιλία αποτελούν κάποιους από τους τομείς ενασχόλησης της Λογοθεραπείας.
Η λογοθεραπευτική παρέμβαση βασίζεται σε σταθμισμένες δοκιμασίες και τεχνικές ή μεθόδους αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες. Με αυτόν τον τρόπο και τον σεβασμό απέναντι στο παιδί και την οικογένεια του εξασφαλίζεται τόσο η δεοντολογική και επαγγελματική αρτιότητα, όσο και η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. Η συνεργασία των γονιών, των εκπαιδευτικών, των γιατρών με τους θεραπευτές που ασχολούνται με το παιδί μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Η Παιδιατρική Λογοθεραπεία απευθύνεται σε:

• Διαταραχές κατάποσης και διαχείρισης τροφής
• Διαταραχές πόσης και διαχείρισης υγρών
• Κατανόηση και έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου
• Εξέλιξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
• Διαταραχές φώνησης και αναπνοής
• Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
• Διαταραχές άρθρωσης

..και πληθώρα λοιπών διαταραχών/ δυσκολιών

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργοθεραπεία

Ομάδες παιδιών

Συμβουλευτική γονέων / παιδιών

Παροχή ατομικών εποπτειών

Ειδική Διαπαιδαγώγηση