Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Πρόκειται για παιδαγωγικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού, (π.χ. μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη), την κοινωνική συναναστροφή, την ικανότητα διαλόγου, την σωστή αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, τη διαχείριση άβολων και απρόσμενων καταστάσεων και την αυτοπεποίθηση.
Απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός), γλωσσικές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση, ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες.

Στις συνεδρίες υπάρχει οπτικοποιημένο υλικό, παιχνίδια (επιτραπέζια, ηλεκτρονικά, διαδραστικά, συμβολικά, κ.α. ) και πραγματοποιούνται παιχνίδια ρόλων και βιωματικές δραστηριότητες. Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση. Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση γνωστοποιούνται οι τομείς στους οποίους οι ικανότητες του παιδιού είναι ελλιπώς καλλιεργημένες και έτσι καταρτίζεται ένα πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια αυτών.
Τέλος, σημαντικό στόχο αποτελεί η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών, ο οποίος επιτυγχάνεται συνδυαστικά με συμβουλευτικά γονέων.

w

Λογοθεραπεία

l

Μαθησιακές δυσκολίες

Εργοθεραπεία

Ομάδες παιδιών

Παροχή ατομικών εποπτειών

Συμβουλευτική γονέων/ παιδιών