έως 6 μηνών

κλαίει για να επικοινωνήσει τις ανάγκες του
παράγει κραυγές
παράγει θορύβους χαράς ή λύπης
γρυλίζει σαν γουρουνάκι
χρησιμοποιεί ήχους που μοιάζουν με φωνήεντα
παράγει ήχους με τα χείλη
δοκιμάζει αυξομειώσεις τόνου, ρυθμού, δυναμικότητας, κλάματος
βγάζει κραυγές ακούγοντας μουσική

έως τον 1ο χρόνο

μιμείται ήχους
αναγνωρίζει στοιχεία που αντιπροσωπεύουν άτομα της οικογένειας πχ <<φωνή μυρωδιά>>
κατανοεί χειρονομίες που τις συνδέει με λέξεις <<έλα>>
παράγει βάβισμα που εμπεριέχει τα φωνήματα /m/ , /p/ /b/, /k/, /g/
λέει <<μαμά>>, <<μπαμπά>>
εντοπίζει ήχους
καταλαβαίνει το αντίο
φαίνεται να καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις όπως: <<που είναι η μπάλα>>

έως το 2ο χρόνο

αρχίζει να καταλαβαίνει απλές εντολές όπως <<πάρε>>, <<δώσε>>
αναγνωρίζει βασικά μέλη του σώματος
μπορεί και επαναλαμβάνει λέξεις που μόλις άκουσε
καταλαβαίνει περισσότερες από 150 λέξεις
χρησιμοποιεί λέξεις και κινήσεις ταυτόχρονα
λέει το όνομα του, όταν του ζητηθεί
λέει φράσεις δύο λέξεων
ονομάζει τα μέλη της οικογένειας του
μιμείται ήχους ζώων
χρησιμοποιεί τα φωνήματα /n/, /t/, /d/, στην ομιλία του

έως τον 3ο χρόνο

διαμορφώνει προσωδία
κατανοεί μια καταφατική ή ερωτηματική πρόταση
έχει λεξιλόγιο 400 με 800 λέξεις
εκφράζει άρνηση και ερώτηση
χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις
ονοματίζει σωστά χρώματα
χρησιμοποιεί φράσεις τριών έως 6 λέξεων
λέει ολόκληρο το όνομα του
μετράει μέχρι το 3

έως τον 4ο χρόνο

κατανοεί αρνήσεις
αναγνωρίζει όλα τα μέλη του σώματος
κατανοεί το χιούμορ
δίνει λογικές απαντήσεις σε ερωτήσεις
συμπληρώνει απλές αναλογίες <<το φαί το τρώμε, το γάλα το πίνουμε>>
επαναλαμβάνει προτάσεις
απαντάει σε ερωτήσεις που εισάγονται με το πότε
αρχίζει να κάνει ερωτήσεις με το τι και το ποιος και συνεχώς ρωτάει <<γιατί>>
αρχίζει να χρησιμοποιεί το συνδετικό <και>

έως τον 5ο χρόνο

ακολουθεί 3 οδηγίες με σωστή σειρά
κατανοεί προτάσεις παθητικής φωνής
κατανοεί ουσιαστικά και 2 επιθετικούς προσδιορισμούς
δείχνει ενδιαφέρον και μπορεί να συγκεντρωθεί για αρκετό χρόνο παρακολουθώντας μια ιστορία
ονομάζει 4 βασικά χρώματα και μεγέθη
χρησιμοποιεί προθέσεις
επαναλαμβάνει ομαλούς και ανώμαλους αορίστους
περιγράφει την διαδικασία μιας δραστηριότητας
ονομάζει μέλη βασικών κατηγοριών, πχ ζώα

έως τον 6ο χρόνο

κατανοεί πολύπλοκες προτάσεις
ονομάζει δεξί – αριστερό , μισό -ολόκληρο
αποστηθίζει 5 στίχους από τραγούδι
έχει ολοκληρωθεί το φωνολογικό του σύστημα
ξαναλέει μια ιστορία με οπτική στήριξη
παράγει ουσιαστικά από ρήματα
χρησιμοποιεί ανώμαλους πληθυντικούς
χρησιμοποιεί συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό
συμπληρώνει πολύπλοκες αναλογίες <<π.χ. στα χέρια έχουμε γάντια, στο κεφάλι έχουμε…>>
διορθώνει αυθόρμητα τα λάθη που κάνει