ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ελλείμματα Αισθητηριακής ολοκλήρωσης σώματος/ στόματος
Δυσφαγία (Διαταραχές σίτισης, πόσης)
Δυσκολίες στην σίτιση και πόση
Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας
Διαταραχές ροής (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
Διαταραχές λόγου
Διαταραχές άρθρωσης
Διαταραχές φωνής
Φωνολογικές διαταραχές
Δυσπραξία
Ειδική γλωσσική διαταραχή
Μαθησιακές δυσκολίες
Δυσλεξία
Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα
Αναπτυξιακές Διαταραχές
ΔΑΦ (Αυτισμός)
Σύνδρομο Άσπεργκερ
Νοητική Υστέρηση
Ενήλικες μετά από Εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλική Παράλυση
Ελλείμματα στο γνωστικο – αντιληπτικό τομέα
Δυσκολίες ή ελλείμματα λεπτής κινητικότητας (άνω άκρο)
Δυσκολίες Αυτοεξυπηρέτησης
Πρώιμη παρέμβαση