ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ

Παροχή ατομικών εποπτειών σε πτυχιούχους συναδέλφους Λογοθεραπευτές. Κατά την διάρκεια των εποπτειών παρέχεται επιπλέον γνωστικό υπόβαθρο, ανάλογα με τις ανάγκες του εποπτευομένου και υποστήριξη σε σχέση με τη διαχείριση μιας συνεδρίας (αξιολόγηση, στοχοθεσία, θεραπευτική αντιμετώπιση) με περιστατικά τυπικής ανάπτυξης ή/ και ΑμεΑ.