ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

 • ΑΝΟΜΙΛΟ 4
 • ΑΘΗΝΑ Τεστ
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Τεστ Άρθρωσης του ΠΣΛ
 • Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής ή/ και Προσχολικής ηλικίας
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Αξιολόγηση Σχολικής ετοιμότητας
 • Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
 • Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου
 • Δοκιμασίας Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)
 • Pragmatics Profile of Everyday Communication Skills
 • Raven test
 • TOPL

 

 

Μέθοδοι θεραπείας:

 • Νευροεξελικτική μέθοδος, BOBATH NDT
 • Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, SI
 • Πιστοποιημένη Ευρωπαϊκή μέθοδος στην αποκατάσταση διαταραχών ροής λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία), PALIN P.C.I.
 • Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές επικοινωνίας (ΔΑΔ, ΔΑΦ), TEACCH
 • PECS
 • Αποκατάσταση διαταραχών άρθρωσης
 • Αποκατάσταση φωνολογικών διαταραχών
 • Αποκατάσταση καθυστέρησης λόγου και ομιλίας
 • Αποκατάσταση δυσπραξίας
 • Αποκατάσταση δυσφαγίας
 • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Επεξεργασία δυσκολιών ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
 • Διαχείριση συμπτωμάτων Τραυλισμού
 • Διαχείριση συμπτωμάτων Ταχυλαλίας
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών και ελλειμμάτων παιδιών με ΔΕΠ – Υ
 • Βελτίωση και Διαχείριση συμπτωμάτων ατόμων με Νοητική Υστέρηση
 • Βελτίωση και Διαχείριση συμπτωμάτων ατόμων με Σύνδρομα
 • Αποκατάσταση συμπτωμάτων μετά από Εγκεφαλικό επεισόδιο σε ενήλικες