ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σ. ΈΦΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Λογοθεραπείας

Σπουδές – Εκπαίδευση
Αριστούχος ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Νευροεξελικτική αγωγή μέθοδο BOBATH NDT
Μετεκπαιδευθείσα στις Δυσκολίες Μάθησης και δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής
Μετεκπαιδευθείσα στην Σχολική Ψυχολογία
Πιστοποιημένη ως προς την χορήγηση των TEACCH, PECS, MAKATON, PALIN PCI, Ανομιλό 4, Αθηνά τεστ και πληθώρας διαγνωστικών εργαλείων και μεθόδων θεραπείας

Δράσεις
Ενημερωτικές ομιλίες και Συνεργασία με Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Λογοθεραπεία του Συλλόγου Ελλήνων Λογοθεραπευτών Λογοπαθολόγων Ελλάδας (ΣΕΛΛΕ)
Επόπτρια λογοθεραπευτών
Αρθρογράφηση σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα
Ομιλήτρια σε ημερίδες, σεμινάρια
Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις την 4η περίοδο (ΑμεΑ)
Εθελοντική συμμετοχή στις: εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ή την ημέρα Λογοθεραπείας

Ενδιαφέροντα
Μουσική
Βιβλία
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις


ΝΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

Σπουδές – Εκπαίδευση
Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής: Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα γραπτού και προφορικού λόγου
Βοηθός Εργοθεραπείας

Δράσεις

Σεμινάρια με θέμα: διδακτικές παιδιών με οπτική αναπηρία, το σύστημα ORFF
Συμμετοχή στο 2ο Ιατρικό Συνέδριο, στο 3υ Πανελλήνιο Συνέδρίο Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης

Εθελοντική συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική δράση του έργου της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Ενδιαφέροντα
Βιβλία
Μουσική
Κινηματογράφος


ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση
Πτυχιούχος του τμήματος Εργοθεραπείας

Εκπαιδευθείσα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Σεμινάρια γραφοκινητικών δεξιοτήτων, για την μέθοδο
TEACCH
Σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με Ειδική Αγωγή
Ατομικές Εποπτείες Εργοθεραπείας

Ομαδικές Εποπτείες Εργοθεραπείας

Δράσεις
Κλινική εμπειρία σε παιδία με μαθησιακές δυσκολίες, γραφοκινητικές δυσκολίες,
δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού, διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων,
διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος , διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και
υπερικινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας
.

Ενδιαφέροντα
Βιβλία
Μουσική
Κινηματογράφος


ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛ. ΗΛΙΑΝΑ

Σπουδές
Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Εργοθεραπείας
Εκπαιδευθείσα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Εποπτείες Εργοθεραπευτών στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία
Σεμινάρια για την μέθοδο TEACCH, τη μέθοδο Functional ABA, Αισθητηριακή Αμυντικότητα και Μουσικοθεραπεία

Δράσεις
Συμμετοχή σε κατασκηνώσεις την 4η περίοδο (ΑμεΑ)
Άσκηση στο Θριάσειο Νοσοκομείο
Άσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής <<Δρομοκαΐτειο>>
Κλινική Άσκηση στο Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση <<η Θεοτόκος>>, Παιδαγωγικό Τμήμα

Εμπειρία
Εργοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια

Ενδιαφέροντα
Μουσική
Κινηματογράφος
Ταξίδια


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση
Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας
Κάτοχος πτυχίου βοηθού βρεφονηπιοκόμου
Κάτοχος Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Εκπαιδευθείσα στην γραφή και ανάγνωση
BRAILLE
Πιστοποιημένη ως προς την χορήγηση των PECS, MAKATON

Ομαδικές εποπτείες λογοθεραπείας
Σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την Ειδική αγωγή

Δράσεις
Παράλληλη στήριξη σε μαθητές δημοτικού σχολείου
Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών
Εθελοντική δράση στην Ελληνική Εταιρία Πολλαπλής Σκλήρυνσης Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση έρευνας με αναρτημένη προφορική ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοθεραπείας

Ενδιαφέροντα
Βιβλία
Μουσική
Κινηματογράφος


ΔΑΪΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Σπουδές – Εκπαίδευση
Πτυχιούχος Ψυχολόγος
Ειδική Παιδαγωγός

Δράσεις
Ειδική διαπαιδαγώγηση
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών
Συμβουλευτική γονέων
Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
Χορήγηση των τεστ ευφυΐας (wisc, wais, wppsi)
Συμμετοχή σε ειδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα Α.μ.ε.α
Εθελοντισμός: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Α.με.Α με το ΚΔΑΑ Πολίχνης

Περεταίρω εκπαίδευση:
Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» (3μηνη εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ)
Η διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία» (ΕΚΠΑ)
Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική ψυχικής υγείας

Ενδιαφέροντα
Θέατρο
Φωτογραφία
Βιβλία